Cykl dydaktyczny: 2019/2020

Programy realizowane dla stopnia

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

Tryb: stacjonarne

Profil: Praktyczny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna