Cykl dydaktyczny: 2021/2022

Programy realizowane dla stopnia

I stopnia jednolite studia magisterskie

I stopnia

Tryb: stacjonarne

Profil: Praktyczny

Administracja

Administracja

Automatyka i elektronika praktyczna

Automatyka i elektronika praktyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Budownictwo

Budownictwo

Filologia

Filologia

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia

Informatyka

Informatyka

Kosmetologia

Kosmetologia

Logistyka i spedycja

Logistyka i spedycja

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Praca socjalna

Zarządzanie

Zarządzanie

jednolite studia magisterskie

Tryb: stacjonarne

Profil: Praktyczny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Psychologia

Psychologia